25.220.40


25.220.40
25.220.40 - Металеві покриви
ГОСТ 9.031-74 - ЕСЗКС. Покрытия анодно-окисные полуфабрикатов из алюминия и его сплавов. Общие требования и методы контроля
ГОСТ 9.304-87 - ЕСЗКС. Покрытия газотермические. Общие требования и методы контроля. - Взамен ГОСТ 9.304-84
ГОСТ 9.307-89 - ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля. - Взамен ГОСТ 9.307-85
ГОСТ 9.309-86 - ЕСЗКС. Покрытия гальванические. Определение рассеивающей способности электролитов при получении покрытий
ГОСТ 9.312-89 - ЕСЗКС. Покрытия защитные. Методы определения жаростойкости
ГОСТ 9.315-91 - ЕСЗКС. Покрытия алюминиевые горячие. Общие требования и методы контроля
ГОСТ 9.910-88 - ЕСЗКС. Металлы, сплавы, покрытия жаростойкие. Метод испытания на термоусталость в газовых потоках на клиновидных образцах
ГОСТ 18061-90 - Толщиномеры радиоизотопные. Общие технические условия. - Взамен ГОСТ 18061-80, ГОСТ 18701-83, ГОСТ 22555-77, ГОСТ 22556-77, ГОСТ 22987-78
ГОСТ 27750-88 - Контроль неразрушающий. Покрытия восстановительные. Методы контроля толщины покрытий
ГОСТ 27953-88 - Покрытия детонационные. Общие требования
ГОСТ 28302-89 - Покрытия газотермические защитные из цинка и алюминия металлических конструкций. Общие требования к типовому технологическому процессу
ГОСТ 28702-90 - Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования. - Взамен ГОСТ 4.177-85 в части акустических толщиномеров
ГОСТ 28844-90 - Покрытия газотермические упрочняющие и восстанавливающие. Общие требования
ДСТУ 2312-93 - Регенерація травильних розчинів. Здобування міді. Технічні вимоги та порядок проведення робіт
ДСТУ 2545-94 - Устаткування для газотермічного напилювання. Загальні вимоги безпеки
ДСТУ 3703-98 - Регенерація розчинів хімічного міднення. Здобування міді. Технічні вимоги та порядок проведення робіт
ДСТУ EN 10244-1:2006 - Дріт сталевий та дротяні вироби. Покриви з кольорових металів на сталевому дроті. Частина 1. Загальні вимоги (EN 10244-1:2001, IDT)
ДСТУ EN 10244-2:2006 - Дріт сталевий та дротяні вироби. Покриви з кольорових металів на сталевому дроті. Частина 2. Покривання цинком або цинковим сплавом (EN 10244-2:2001, IDT)
ДСТУ ISO 1463:2008 - Покриви металеві та оксидні. Вимірювання товщини покриву. Мікроскопічний метод (ISO 1463:2001, IDT)
ДСТУ ISO 2177:2009 - Покриви металеві. Вимірювання товщини покриву. Кулонометричний метод анодного розчинення (ISO 2177:2003, IDT)
ДСТУ ISO 2819:2009 - Покриви металеві на металевій основі. Електролітичні та хімічні покриви. Методи випробовування на адгезійну міцність (ISO 2819:1980, IDT)
ДСТУ ISO 4518:2008 - Покриви металеві. Вимірювання товщини покриву. Профілометричний метод (ISO 4518:1980, IDT)
ДСТУ ISO 7989-2001 - Цинкові покриття на сталевому дроті. Методи визначення маси цинкового покриття (ISO 7989:1988, IDT)
ДСТУ ISO 10683:2009 - Кріпильні вироби. Покриви неелектролітичні, отримані із застосуванням дисперсного цинку. Технічні умови (ISO 10683:2000, IDT) Чинний з 2012-01-01
ДСТУ ISO 10684:2008 - Кріпильні вироби. Покриття гарячеоцинковані. Технічні вимоги та методи випробування (ISO 10684:2004, IDT)
—————
розділ 25.220 (див. також індекс)

Покажчик національних стандартів. 2015.